จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาในการจัดบูธ/นิทรรศการ  โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาในการจัดบูธ/นิทรรศการ โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โรลอัพ โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โรลอัพ โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการประชุม โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการประชุม โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง