จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างเหมาจัดทำป้ายฟิวเจอร์บอร์ดรางวัล และทำโล่รางวัล ตามโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายฟิวเจอร์บอร์ดรางวัล และทำโล่รางวัล ตามโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง