จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาถ่ายเอกสารประกอบการประชุมตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 9/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาถ่ายเอกสารประกอบการประชุมตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 9/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง