จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์และระบบตลาด กิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากแบบบูรณาการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์และระบบตลาด กิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากแบบบูรณาการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศราคากลางจ้างโครงการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์และระบบตลาด กิจกรรมที่ 4 ดำเนินการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์/ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ และประชาสัมพันธ์งานสับปะรดห้วยมุ่น To OTOP Festival จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลางจ้างโครงการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์และระบบตลาด กิจกรรมที่ 4 ดำเนินการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์/ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ และประชาสัมพันธ์งานสับปะรดห้วยมุ่น To OTOP Festival จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยเฉพาะเจาะจง

ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์และระบบตลาด กิจกรรมที่ 4 ดำเนินการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์/ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ และประชาสัมพันธ์งานสับปะรดห้วยมุ่น To OTOP Festival จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยเฉพาะเจาะจง

ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์และระบบตลาด กิจกรรมที่ 4 ดำเนินการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์/ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ และประชาสัมพันธ์งานสับปะรดห้วยมุ่น To OTOP Festival จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยเฉพาะเจาะจง