ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างยุทธศาสตร์ชาติ

ประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างยุทธศาสตร์ชาติ

🌸 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นายทรงพล วิชัยขัทคะ พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์  มอบหมายให้ นายจักรพงษ์  เทียมเพ็ง   หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน  ประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างยุทธศาสตร์ชาติ ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ จังหวัดเชียงใหม่🐥

(Visited 1 times, 1 visits today)