ข่าวประชาสัมพันธ์

รับนโยบายฯ ไทยนิยม ยั่งยืน

รับนโยบายฯ ไทยนิยม ยั่งยืน

🙂 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561  เวลา 09.00 น.   พล.อ.ประยุทธ  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี มอบนโยบาย และแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน  แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด  รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด นายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนโครงการ  เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่

ในการนี้นายทรงพล  วิชัยขัทคะ  พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์  และนางกานต์พิชชา  สุธีรวิชญนันท์  หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน  เข้าร่วมรับนโยบายฯ  ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี จ.นนทบุรี🌹

(Visited 1 times, 1 visits today)