ข่าวประชาสัมพันธ์

ทีมวิทยากรเตรียมพร้อมขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

ทีมวิทยากรเตรียมพร้อมขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

📣 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. 🌞นายสุรชัย มณีประกร ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมทีมวิทยากร 🚦🚗 เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดอุตรดิตถ์ 🏘🚩 ในการนี้ นายทรงพล วิชัยขัทคะ พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์  และนางกานต์พิชชา สุธีรวิชญนันท์ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมการประชุมฯดังกล่าว ณ ห้องทำงานปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์ ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ชั้น 5 🎪🏳

(Visited 1 times, 1 visits today)