ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น

ประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น

🌸 12  กุมภาพันธ์ 2561 เวล 09.00 น. นายทรงพล วิชัยขัทคะ พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายให้นางวิไลพร พรหมตรุษ เป็นคณะกรรมการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรคุ้งตะเภา หมู่ 4 ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์🐥

(Visited 1 times, 1 visits today)