ข่าวประชาสัมพันธ์

อัญเชิญพระนพปฎลสุวรรณฉัตรลงจากยอดพระเมรุมาศ

อัญเชิญพระนพปฎลสุวรรณฉัตรลงจากยอดพระเมรุมาศ

🔔🙏🔔วันที่ 13 กุมภาพันธ์  2561  เวลา 13.13 น.  นายเสฐียรพงศ์  มากศิริ   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีอัญเชิญพระนพปฎลสุวรรณฉัตรลงจากยอดพระเมรุมาศ  ก่อนทำการรื้อถอนพระเมรุมาศจำลอง

ในการนี้  นายทรงพล  วิชัยขัทคะ  พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์  ร่วมพิธีดังกล่าว  ณ บริเวณพระเมรุมาศจำลอง  วัดพระแท่นศิลาอาสน์ พระอารามหลวง ต.ทุ่งยั้ง  อ.ลับแล  จ.อุตรดิตถ์ 🙏

(Visited 1 times, 1 visits today)