ข่าวประชาสัมพันธ์

อุตรดิตถ์พร้อม Upload จปฐ.

อุตรดิตถ์พร้อม Upload จปฐ.

📣 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น. 🌞 นายทรงพล วิชัยขัทคะ พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์  และนางกานต์พิชชา สุธีรวิชญนันท์ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ  รับฟังการประชุมชี้แจงการอัปโหลดข้อมูล จปฐ. เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server)  ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ 🎪 ทั้งนี้จังหวัดอุตรดิตถ์ บันทึกข้อมูลได้ ร้อยละ 99.85 เป็นอันดับหนึ่งของประเทศ  และได้รับสิทธิทำการทดสอบการอัปโหลดข้อมูลในวันนี้ด้วย

(Visited 1 times, 1 visits today)