ข่าวประชาสัมพันธ์

👌🏡เตรียมพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน🏡👌

👌🏡เตรียมพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน🏡👌

📌📋วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15.00 น.  นายเสฐียรพงศ์  มากศิริ  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์  เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดอุตรดิตถ์  เพื่อซักซ้อมแนวแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน  ให้แก่คณะกรรมการขับเคลื่อนระดับจังหวัด/อำเภอ   ในการนี้  นายทรงพล  วิชัยขัทคะ  พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์  พร้อมด้วย นายจักรพงษ์  เทียมเพ็ง  หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และนางกานต์พิชชา  สุธีรวิชญนันท์  หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ร่วมประชุมดังกล่าว  ณ ห้องประชุมศิลาอาสน์  ชั้น5  ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ 📝

(Visited 1 times, 1 visits today)