ข่าวประชาสัมพันธ์

👩‍🍳 ฝึกอาชีพเพื่อสร้างรายได้ แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ🙋‍♂

👩‍🍳 ฝึกอาชีพเพื่อสร้างรายได้ แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ🙋‍♂

📅 วันที่ 11 กันยายน 2561 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมการพัฒนาอาชีพตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยมีการจัดฝึกอาชีพจำนวน 8 กลุ่มอาชีพ ได้แก่ 👉
1. การทำไส้กรอก
2. การทำทองม้วนสมุนไพร
3. การทำไข่เค็ม
4. การทำน้ำพริก
5. การทำขนมแป้งสิบ
6. การทำหมูปิ้ง
7. การเพาะชำกล้าไม้
8. การเลี้ยงจิ้งหรีด
🍃 ผู้เข้าร่วมโครงการได้แก่ มีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จากทั้ง 9 อำเภอของจังหวัดอุตรดิตถ์ รวมทั้งสิ้น 827 ราย ณ บริเวณหน้าศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์ 🤷‍♀

(Visited 1 times, 1 visits today)