ข่าวประชาสัมพันธ์

💰พิธีมอบเงินพระราชทานเงินขวัญถุง กองทุนแม่ของแผ่นดิน💵

💰พิธีมอบเงินพระราชทานเงินขวัญถุง กองทุนแม่ของแผ่นดิน💵

📅วันที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. นายเสฐียรพงศ์ มากศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุง หมู่บ้าน/ชุมชนต้นกล้า กองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2561 เพื่อให้ประชาชนเกิดความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และตระหนักถึงความสำคัญของกระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน ด้วยกองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยมีนายทรงพล วิชัยขัทคะ พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นผู้กล่าวรายงาน 📢
📌มีหมู่บ้าน/ชุมชนต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินที่ได้รับเงินพระราชทานขวัญถุง และพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ประจำปี 2561 จำนวน 3 หมู่บ้าน 6 ชุมชน รวม 9 กองทุน ดังนี้ บ้านฟ้าเรือง บ้านท่าข้าม บ้านม่วงตาล อำเภอพิชัย ชุมชนเกาะกลาง ชุมชนเจษฎาบดินทร์ ชุมชนเจริญบัณฑิต ชุมชนท่าอิฐบน ชุมชนสมานมิตร และชุมชนหน้า วค. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ณ ศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์ 🍃

(Visited 1 times, 1 visits today)