ข่าวประชาสัมพันธ์

🌤พช.อุตรดิตถ์ ติวเข้ม! ขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี👩‍💼

🌤พช.อุตรดิตถ์ ติวเข้ม! ขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี👩‍💼

📅 วันที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 16.30 น. นางสาวนิตยาวรรณ เลื่อนลอย พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบแนวทางการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พร้อมปิดการอบรม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน🏃‍♀
🌤ช่วงเช้า มีบรรยายหัวข้อ “การประชาสัมพันธ์ในยุค Thailand 4.0” เพื่อส่งเสริมและสร้างภาพลักษณ์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดย นางนัยนันท์ ชูสกุลนิติสินธ์ ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และหัวข้อ “การดำเนินคดีตามกฎหมายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี” โดย นายวิชญะ พรมเกตุ อัยการจังหวัด ประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยทางกฎหมายและบังคับคดี จังหวัดอุตรดิตถ์🏃‍♀
🌪ช่วงบ่าย มีบรรยายหัวข้อ “ระเบียบและแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี” โดย นางรัตนาวดี นาคมูล หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ มีกลุ่มเป้าหมาย คือ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด และอำเภอ จำนวน 57 คน เจ้าหน้าที่โครงการจำนวน 3 คน รวมทั้งสิ้น 60 คน ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 🏡

(Visited 1 times, 1 visits today)