ข่าวประชาสัมพันธ์

🎗 อุตรดิตถ์คัดสรร สุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เด่น! 👍

🎗 อุตรดิตถ์คัดสรร สุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เด่น! 👍

📅 วันที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 11.30 น. นายมานิต อนรรฆมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ พบปะ ให้กำลังคณะกรรมการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เด่น จังหวัดอุตรดิตถ์ (Provincail Star OTOP : PSO) และผู้เข้าร่วมโครงการฯ โดยแบ่งเป็น 5 ประเภท คือ อาหาร 14 ผลิตภัณฑ์ เครื่องดื่ม 1 ผลิตภัณฑ์ ผ้าและเครื่องแต่งกาย 15 ผลิตภัณฑ์ ของใช้ของตกแต่ง ของที่ระลึก 5 ผลิตภัณฑ์ และสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร 5 ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งสิ้น 40 ผลิตภัณฑ์ 🍫
🌟ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากหัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นคณะกรรมคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เด่น จังหวัดอุตรดิตถ์
🧣 ในการนี้ นางสาวนิตยาวรรณ เลื่อนลอย พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้าฝ่าย และนักวิชาการพัฒนาชุมชน ร่วมเป็นคณะกรรมการฯ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์⭐

📣 สถานีข่าว พช. CNS อุตรดิตถ์ รายงาน 🔊

(Visited 1 times, 1 visits today)