ข่าวประชาสัมพันธ์

👨‍💼 อุตรดิตถ์ฟอร์มทีม! เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และลงนามการและลงนามรับรองการปฏิบัติราชการฯ ✏

👨‍💼 อุตรดิตถ์ฟอร์มทีม! เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และลงนามการและลงนามรับรองการปฏิบัติราชการฯ ✏

📅 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 น. นางสาวนิตยาวรรณ เลื่อนลอย พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 พร้อมชี้แจงกรอบการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานให้นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด และอำเภอ ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 👩‍💼
🎊 ช่วงบ่ายมีพิธีลงนามคำรับรองมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ระหว่างพัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ และหัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้าฝ่าย พัฒนาการอำเภอทั้ง 9 อำเภอ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์✒

📣 สถานีข่าว พช. CNS อุตรดิตถ์ รายงาน 🔊

(Visited 1 times, 1 visits today)