ข่าวประชาสัมพันธ์

🖥พช.อุตรดิตถ์ ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ video conference 🎥

🖥พช.อุตรดิตถ์ ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ video conference 🎥

📰วันที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานประชุมทางไกลผ่านระบบ video conference สื่อสารยุทธศาสตร์ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี แก่บุคลากรสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ เพื่อกำหนดแนวทาง กิจกรรม/โครงการในการพัฒนาต่อยอดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ให้เกิดความยั่งยืน ณ ห้อง War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน💻
🖥ในการนี้ นางสาวนิตยาวรรณ เลื่อนลอย พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและอำเภอ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว 📺

📣 สถานีข่าว พช. CNS อุตรดิตถ์ รายงาน 🔊

(Visited 1 times, 1 visits today)