ข่าวประชาสัมพันธ์

👩อุตรดิตถ์ ขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี👱‍♀

👩อุตรดิตถ์ ขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี👱‍♀

📅วันที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 11.00 น. นางสาวนิตยาวรรณ เลื่อนลอย พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ พบปะ และมอบแนวทางการดำเนินงานแก่คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 6/2562 โดยมี นางยุพิณ ท้าวเทพ หัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนฯ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ 👩

📣 สถานีข่าว พช. CNS อุตรดิตถ์ รายงาน 🔊

(Visited 1 times, 1 visits today)