ข่าวประชาสัมพันธ์

👩‍✈️อุตรดิตถ์ ร่วมปล่อยแถวเจ้าหน้าที่และขบวนรถปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์🚔

👩‍✈️อุตรดิตถ์ ร่วมปล่อยแถวเจ้าหน้าที่และขบวนรถปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์🚔

📅วันที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายให้ นายมานิต อนรรฆมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในการปล่อยแถวเจ้าหน้าที่และขบวนรถปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 7 วันระวังอันตราย ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2562 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มูลนิธิ องค์การการกุศล สมาชิก อส. สมาชิก อปพร. เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน🚑
🚓ในการนี้ นางสาวนิตยาวรรณ เลื่อนลอย พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมงานดังกล่าว ณ บริเวณหน้าอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์🚖

📣 สถานีข่าว พช. CNS อุตรดิตถ์ รายงาน 🔊

(Visited 1 times, 1 visits today)