ข่าวประชาสัมพันธ์

📒ติดตาม โครงการต่อยอดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี✏

📒ติดตาม โครงการต่อยอดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี✏

📅 วันที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 15.00 น. นางสโนไวท์ สุขทวีสถิตย์กุล หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่อำเภอพิชัย เพื่อติดตามโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี แบบบูรณาการ และติดตามการบันทึกข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ณ อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 👍

📣 สถานีข่าว พช. CNS อุตรดิตถ์ รายงาน 🔊

(Visited 1 times, 1 visits today)