ข่าวประชาสัมพันธ์

🛍พัฒนาภูมิปัญญาผ้าอุตรดิตถ์สู่สากล👗

🛍พัฒนาภูมิปัญญาผ้าอุตรดิตถ์สู่สากล👗

📅วันที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายให้ นายมานิต อนรรฆมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิด “การประชุมเชิงปฏิบัติการออกแบบและแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้า” ตามโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน กิจกรรมหลัก : พัฒนาทรัพยากรด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมย่อย : พัฒนาภูมิปัญญาผ้าอุตรดิตถ์สู่สากล เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมและต่อยอดเพิ่มมูลค่าของผ้าทออุตรดิตถ์ ช่วยให้ผู้ประกอบการประเภทผ้าทอมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในด้านการออกแบบและการแปรรูปผ้าทออุตรดิตถ์ ให้มีความหลากหลายเป็นที่รู้จักในวงกว้าง โดยมี นางสาวนิตยาวรรณ เลื่อนลอย พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 🧥

📣 สถานีข่าว พช. CNS อุตรดิตถ์ รายงาน 🔊

(Visited 1 times, 1 visits today)