ข่าวประชาสัมพันธ์

🧥พจ.อุตรดิตถ์ ให้กำลังใจผู้เข้าประชุมพัฒนาภูมิปัญญาผ้าอุตรดิตถ์สู่สากล👗

🧥พจ.อุตรดิตถ์ ให้กำลังใจผู้เข้าประชุมพัฒนาภูมิปัญญาผ้าอุตรดิตถ์สู่สากล👗

📅วันที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 11.30 น. นางสาวนิตยาวรรณ เลื่อนลอย พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วย นางสาวสโนไวท์ สุขทวีสถิตย์กุล หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พบปะ ให้กำลังใจ ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการออกแบบและแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้า ตามโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน กิจกรรมหลัก : พัฒนาทรัพยากรด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมย่อย : พัฒนาภูมิปัญญาผ้าอุตรดิตถ์สู่สากล วันที่ 3 ณ ห้องประชุมคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 👕

📣 สถานีข่าว พช. CNS อุตรดิตถ์ รายงาน 🔊

(Visited 1 times, 1 visits today)