ข่าวประชาสัมพันธ์

🌺 โค้งสุดท้าย ในรอบแรก ..คัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็น เป็นสุข และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด 🌾

🌺 โค้งสุดท้าย ในรอบแรก ..คัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็น เป็นสุข และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด 🌾

📣 พช.อุตรดิตถ์ (o)(k)นะเธอ 📣

🌺 โค้งสุดท้าย ในรอบแรก ..คัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็น เป็นสุข และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด  🌾

🌳 วันที่ 14 พฤษภาคม 2562  เวลา 09.00 น. นางสาวนิตยาวรรณ  เลื่อนลอย เป็นประธานกรรมการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็น เป็นสุข และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด รอบแรก  เป็นการนำเสนอข้อมูลของผู้นำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขระดับอำเภอ กลุ่มองค์กรชุมชนดีเด่น บ้านบุ่งจิก หมู่ที่ 3 ตำบลหาดกรวด  อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ได้แก่ ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ดีเด่น ชายและหญิง  ตำบลท่าเสา  และศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน (ศอช.ต.) คุ้งตะเภา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์  ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์

📣 สถานีข่าว พช. CNS อุตรดิตถ์ รายงาน 🔊

 

(Visited 1 times, 1 visits today)