ข่าวประชาสัมพันธ์

📍ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน 🌨

📍ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน 🌨

📅วันที่ 15 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิดหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ร่วมกับ โครงการออกหน่วย “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์  โดยมี นายมานิต  อนรรฆมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์  นางอภิญญา อนรรฆมาศ รองนายกเหล่ากาชาด นางฉวีวรรณ  ประจันเขตต์  รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด และคณะ  มอบถุงยังชีพ ให้กับประชาชนในพื้นที่ ณ โรงเรียนน้ำหมัน หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำหมัน  อำเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์👈

🌱 ในการนี้ นางสาวนิตยาวรรณ เลื่อนลอย พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและอำเภอ มอบเงินกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ฯ  จำนวน 10 ทุน และจัดแสดงผลิตภัณฑ์ OTOP ของอำเภอท่าปลา  โดยมีส่วนราชการร่วมจัดหน่วยบริการประชาชนจำนวนมาก 🙋

(Visited 1 times, 1 visits today)