ข่าวประชาสัมพันธ์

📺 ร่วมประชุมเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ทาง Video Conference 🌾

📺 ร่วมประชุมเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ทาง Video Conference 🌾

🎯 วันที่ 15 พฤษภาคม 2562  เวลา 09.30 น. นายสมหวัง  พ่วงบางโพ  รอง อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  เป็นประธานการประชุมคณะติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ครั้งที่ 10/2562    ณ ห้องประชุม War Room  ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

🎖 ในการนี้  นางสาวนิตยาวรรณ  เลื่อนลอย  พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์  มอบหมายให้ หัวหน้ากลุ่มงานฯ  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมรับฟังการประชุมฯ  ผ่านระบบ Video Conference  ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์   ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์

(Visited 1 times, 1 visits today)