ข่าวประชาสัมพันธ์

🧣รับสมัครคัดสรร สุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย 👜

🧣รับสมัครคัดสรร สุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย 👜

📣 พช.อุตรดิตถ์ (o)(k)นะเธอ 📣

🧣รับสมัครคัดสรร สุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย 👜

🍍 วันที่ 15 พฤษภาคม 2562  เวลา 16.00 น.   นางสาวนิตยาวรรณ  เลื่อนลอย  พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์   ให้กำลังใจผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP  ที่นำผลิตภัณฑ์มาสมัครเข้าคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2562 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์  ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์  👒

 

📣 สถานีข่าว พช. CNS อุตรดิตถ์ รายงาน 🔊

(Visited 1 times, 1 visits today)