ข่าวประชาสัมพันธ์

📍 อุตรดิตถ์ ร่วมหารือ จัดทำกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงของส่วนราชการ📌

📍 อุตรดิตถ์ ร่วมหารือ จัดทำกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงของส่วนราชการ📌

📆 วันที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. นางวรรณทิพย์ เกิดกล่ำ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ เป็นประธานในการประชุมหารือการจัดทำกรอบหรือแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของส่วนราชการ เพื่อให้ส่วนราชการสามารถระบุความเสี่ยงของกิจกรรมที่จะทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุเป้าหมาย และเพื่อให้หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดอุตรดิตถ์นำข้อมูลไปประกอบการวางแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 📍

🍃ในการนี้ นายจักรพงษ์ เทียมเพ็ง หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายให้ นางรัตนาวดี นาคมูล หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ นางสาวทิพจุฑา มาใกล้ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนางสาวจิราภรณ์ เทพปินตา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์  📦

 

📣 สถานีข่าว พช. CNS อุตรดิตถ์ รายงาน 🔊

(Visited 1 times, 1 visits today)