ข่าวประชาสัมพันธ์

👩อุตรดิตถ์ ร่วมเพิ่มประสิทธิภาพคณะทำงานเครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับประเทศ 👍

👩อุตรดิตถ์ ร่วมเพิ่มประสิทธิภาพคณะทำงานเครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับประเทศ 👍

📆วันที่ 22 สิงหาคม  2562 นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะทำงานเครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับประเทศ พร้อมให้เกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ยุทธศาสตร์แห่งความสุข…สร้างสุขให้สตรี”  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานให้แก่เครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนฯระดับประเทศ ให้มีความเข้มแข็งในการขับเคลื่อนเครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนฯ มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยมี นายปรีชา กิตติสัตยกุล ผู้ตรวจราชการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กล่าวรายงาน 🎉

👱‍♀กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย คณะทำงานเครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานคร จังหวัดละ 1 คน รวม 77 คน นักวิชาการพัฒนาชุมชนที่รับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานคร จังหวัดละ 1 คน รวม 77 คน และเจ้าหน้าที่โครงการ 5 คน รวมทั้งสิ้น 159 คน👩‍🦰

👩‍💼ในการนี้ นายจักรพงษ์ เทียมเพ็ง หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายให้ นางสาวภัทริน แก้วโก๋ นักจัดการงานทั่วไป พร้อมด้วย นางสุภัสสร ปัญญายงค์ คณะทำงานเครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร🕵️‍♀

 

📣 สถานีข่าว พช. CNS อุตรดิตถ์ รายงาน 🔊

 

(Visited 1 times, 1 visits today)