ข่าวประชาสัมพันธ์

 📍บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน 🌨

 📍บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน 🌨

📅วันที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายให้ นายมานิต  อนรรฆมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์  เป็นประธานในพิธีเปิดหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ร่วมกับ โครงการออกหน่วย “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์  โดยมี นางอภิญญา อนรรฆมาศ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด และคณะมอบถุงยังชีพ ให้กับประชาชนในพื้นที่ ณ วัดกุมภีร์ทอง หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านด่าน  อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์👈

🌱 ในการนี้ นายจักรพงษ์ เทียมเพ็ง หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายให้ นายวิรัช เจริญดี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและอำเภอ  มอบเงินกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ฯ  จำนวน 10 ทุน และจัดแสดงผลิตภัณฑ์ OTOP ของอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ โดยมีส่วนราชการร่วมจัดหน่วยบริการประชาชนจำนวนมาก 🙋

 

📣 สถานีข่าว พช. CNS อุตรดิตถ์ รายงาน 🔊

(Visited 1 times, 1 visits today)