ข่าวประชาสัมพันธ์

🏕อุตรดิตถ์ร่วม คืนข้อมูล แลกเปลี่ยน วางแผนพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต🏡

🏕อุตรดิตถ์ร่วม คืนข้อมูล แลกเปลี่ยน วางแผนพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต🏡

📆วันที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการคืนข้อมูลโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจชุมชน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดอุตรดิตถ์ แพร่ และน่าน พร้อมมอบแนวทางการพัฒนาฯ และความร่วมมือระหว่างจังหวัดกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อคืนข้อมูล และแลกเปลี่ยนแนวทางการวางแผนการพัฒนาต่อเนื่อง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพื้นที่ต้นแบบ 💒

🛣ในการนี้ นายจักรพงษ์ เทียมเพ็ง หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายให้ นางสาวกัลยา ศรีจันทร์เด่น นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสิริราชภัฏ ชั้น 9 อาคารภูมิราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 🛤

 

📣 สถานีข่าว พช. CNS อุตรดิตถ์ รายงาน 🔊

(Visited 1 times, 1 visits today)