ข่าวประชาสัมพันธ์

🎤 อุตรดิตถ์ติวเข้ม! ปลุกพลังคณะกรรมการพัฒนาสตรี วันที่ 2 🙋‍♀

🎤 อุตรดิตถ์ติวเข้ม! ปลุกพลังคณะกรรมการพัฒนาสตรี วันที่ 2 🙋‍♀

📆วันที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น. นางสาวนิตยาวรรณ เลื่อนลอย พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ พบปะ ให้กำลังใจผู้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนาสตรี อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ วันที่ 2 โดยมีกิจกรรม การทบทวนบทเรียน/กิจกรรมวันแรก บรรยายพิเศษหัวข้อ “เสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดี ผู้นำสตรีสู่สังคม 4.0” โดยนางสลักจฤฏดิ์ ติยะไพรัช ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีภาคเหนือ “เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการพัฒนาอาชีพ” โดย นางปัทมาวดี สุปัญญา หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน “การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาสตรี” โดยนายอุเทณร์ ต้านทาน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และการแบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และสร้างพลังขับเคลื่อนเครือข่ายพัฒนาสตรี และคณะขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณ ห้องบอลรูม โรงแรมสีหราช ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 🙎‍♀

📣 สถานีข่าว พช. CNS อุตรดิตถ์ รายงาน 🔊

(Visited 1 times, 1 visits today)