ข่าวประชาสัมพันธ์

👩 พัฒนาอาสาฯ เพื่อพัฒนาชุมชน วันที่ 2 👩

👩 พัฒนาอาสาฯ เพื่อพัฒนาชุมชน วันที่ 2 👩

📆 วันที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. นางสาวนิตยาวรรณ  เลื่อนลอย  พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ พบปะให้กำลังใจผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาพัฒนาชุมชนและผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนด้านพัฒนาการพูดและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 2 โดยวันนี้กิจกรรมประกอบด้วย

Ø การบรรยาย “การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง” โดย นายมนัส เสียงก้อง  ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์

Ø การบรรยาย “การส่งเสริมอาชีพ” โดย นางปัทมาวดี สุปัญญา  หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

Ø การบรรยาย  “ระบบมาตรฐานงานพัฒนาชุมชน (มชช.) โดยนางปัณฑารีย์ จุฑา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

Ø การบรรยาย “การจัดทำแผนปฏิบัติการการขับเคลื่อนงานพัฒนาผู้นำ อช. ประจำปี 2563”  โดยนายอุเทณร์ ต้านทาน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

💏 มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ รวมทั้งสิ้น จำนวน 201 คน  ณ ณภาสิริรีสอร์ท ตำบลผาเลือด อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์🌷

(Visited 1 times, 1 visits today)