ข่าวประชาสัมพันธ์

🍀 พช.อุตรดิตถ์ ร่วมเตรียมพร้อมการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562 🍀

🍀 พช.อุตรดิตถ์ ร่วมเตรียมพร้อมการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562 🍀

📅 วันที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในการประชุม เตรียมความพร้อมการดำเนินการจัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี 2562 ซึ่งมีกำหนดการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ในวันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.09 น. ณ ศาลาการเปรียญวัดคลองโพธิ์ พระอารามหลวง

👃ที่ประชุมให้คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ รับผิดชอบดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การจัดงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน เกิดความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ โดยมีหน่วยงานและองค์กรทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม จำนวน ๗๐ คน (city sunrise)

(pencil)ในการนี้ นางสาวนิตยาวรรณ เลื่อนลอย พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายให้ นางรัตนาวดี นาคมูล หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมศิลาอาสน์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ (document)

📣 สถานีข่าว พช. CNS อุตรดิตถ์ รายงาน📣

(Visited 1 times, 1 visits today)