ข่าวประชาสัมพันธ์

🌈พช.อุตรดิตถ์..ติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนอำเภอทองแสนขัน 📖

🌈พช.อุตรดิตถ์..ติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนอำเภอทองแสนขัน 📖

📅วันที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 11.00 น. นางสาวนิตยาวรรณ เลื่อนลอย พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่อำเภอทองแสนขัน📝
โดยมีกิจกรรม ดังนี้
📍1.ติดตามการประชาสัมพันธ์ประกาศหลักเกณฑ์เงื่อนไขการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราผิดนัดฯ ให้แก่กลุ่มสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่มาแสดงตนขอปรับโครงสร้างหนี้ตามประกาศฯ จำนวน 1 กลุ่ม คือ กลุ่มเลี้ยงหมู ตำบลบ่อทอง
📍2.ติดตามการขับเคลื่อนงาน “โคก หนอง นา โมเดล” พื้นที่บ้านแสนขัน หมู่ที่ 2 ตำบลบ่อทอง ของจิดาภา อยู่เจริญ
📍3. ติดตามกลุ่มกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ที่ขอรับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน ปี 2562-2563 จำนวน 3 กลุ่ม ได้แก่
-กลุ่มเลี้ยงโคเพื่อจำหน่าย โดยนางนัด แก้วกองทรัพย์ หมู่ที่ 5 ตำบลป่าคาย
-กลุ่มเลี้ยงโคเพื่อจำหน่าย โดยนางราตรี งามสอาด หมู่ที่ 5 ตำบลป่าคาย
– กลุ่มทำน้ำพริกสมุนไพรบ้านเนินหินแดง โดยนางอรนรินทร์ อินเลื่อม หมู่ที่ 8 ตำบลป่าคาย
📍4.ติดตามการทำหน้ากากผ้าของกลุ่มสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (จิตอาสา) ของเลี้ยงโคเพื่อจำหน่าย หมู่ที่ 5 ตำบลป่าคาย ที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้จาก ครู ก และได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์จากองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย

👩โดยมีนางมณีพร วุฒิศรี พัฒนาการอำเภอทองแสนขัน และนักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอ พร้อมด้วยประธานคณะพัฒนาสตรีอำเภอทองแสนขัน ร่วมให้การต้อนรับและร่วมติดตามงาน ณ พื้นที่อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ 💐

📣 สถานีข่าว พช. CNS อุตรดิตถ์ รายงาน 🔊

(Visited 1 times, 1 visits today)