ข่าวประชาสัมพันธ์

👫 ติดตามพร้อมมอบแนวทางการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน สร้างขวัญและกำลังใจ สพอ.ทองแสนขัน 📖

👫 ติดตามพร้อมมอบแนวทางการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน สร้างขวัญและกำลังใจ สพอ.ทองแสนขัน 📖

📅วันที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น. นางสาวนิตยาวรรณ เลื่อนลอย พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ติดตามการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน และมอบนโยบาย แนวทางในการขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ 2563 พร้อมให้กำลังใจในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ 📝

👩โดยมีนางมณีพร วุฒิศรี พัฒนาการอำเภอทองแสนขัน และนักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอ ร่วมให้การต้อนรับและรับการติดตาม ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทองแสนขัน ที่ว่าการอำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ 💐

📣 สถานีข่าว พช. CNS อุตรดิตถ์ รายงาน 🔊

(Visited 1 times, 1 visits today)