ข่าวประชาสัมพันธ์

🌈พช.อุตรดิตถ์…คัดเลือกข้าราชการเข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชน (นบพ.) จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563📑

🌈พช.อุตรดิตถ์…คัดเลือกข้าราชการเข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชน (นบพ.) จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563📑

📅วันที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น. นางสาวนิตยาวรรณ เลื่อนลอย พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินข้าราชการเข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชน (นบพ.) จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

📌โดยพัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ชี้แจงสร้างความเข้าใจหลักเกณฑ์การพิจารณาฯให้แก่ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตร นบพ. ได้รับทราบและคณะกรรมการฯดำเนินการสอบสัมภาษณ์ความรู้ ความสามารถ โดยมีผู้สมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตร นบพ. จำนวน 12 คน

🎯ซึ่งในการดำเนินการคัดเลือกฯ ได้จัดมาตรการป้องกันและการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-29) ให้แก่คณะกรรมการฯและผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ฯ ด้วยการใส่หน้ากากป้องกัน มีจุดบริการเจลล้างมือ และเว้นระยะห่างกัน ฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์🗂

📣 สถานีข่าว พช. CNS อุตรดิตถ์ รายงาน 🔊

(Visited 1 times, 1 visits today)