ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.อุตรดิตถ์ : ดร.ไพศาล สุขปัญญา ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจที่ 17 และ 18 เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการปฎิบัติงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561