ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าว..พช.อุตรดิตถ์/..นักวิชาการ สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ออกติดตามนิเทศและสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่อำเภอบ้านโคก, อำเภอฟากท่า และอำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

ข่าว..พช.อุตรดิตถ์/..นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และเครือข่าย OTOP จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ร่วมใจกันเปิดครัวประกอบอาหารเพื่อนำไปบริการประชาชน ณ ท้องสนามหลวง

ข่าว..พช.อุตรดิตถ์/..ข้าราชการพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์เข้าร่วมพิธีถวายผ้ากฐินกฐินพระราชทาน กรมการพัฒนาชุมชน ณ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

ข่าว..พช.อุตรดิตถ์/..วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 นางพิสมัย ชมเชย พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดอุตรดิตถ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์

ข่าว..พช.อุตรดิตถ์/..วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์