ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาถ่ายเอกสารประกอบการประชุมตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 9/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาถ่ายเอกสารประกอบการประชุมตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 9/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสาธิตการดูแลสุขภาพและการทำอาหารเมนูเพื่อสุขภาพ ตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการหนี้ค้างชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กิจกรรมที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสาธิตการดูแลสุขภาพและการทำอาหารเมนูเพื่อสุขภาพ ตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการหนี้ค้างชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กิจกรรมที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสาธิตการเพาะพันธ์กล้าไม้และการขยายพันธุ์พืช ตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการหนี้ค้างชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กิจกรรมที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสาธิตการเพาะพันธ์กล้าไม้และการขยายพันธุ์พืช ตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการหนี้ค้างชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กิจกรรมที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง