ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (สนง.เลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (สนง.เลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง