การจัดซื้อจัดจ้าง

  1. ราคากลาง ปีงบประมาณ 2566

1.1 รายการราคาสินค้า ปีงบประมาณ 2566 (บ.ศรีพงษ์กรุ๊ป)

1.2 รายการราคาสินค้า ปีงบประมาณ 2566 (หจก.คลังเครื่องเขียน อภิญญา)

1.3 รายการราคาสินค้า ปีงบประมาณ 2566 (บ.ศึกษาภัณฑ์)

1.4 รายการราคาสินค้า ปีงบประมาณ 2566 (หจก.อุตรดิตถ์เคเน็ต)

(Visited 1 times, 1 visits today)