ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย/ผลการดำเนินงาน ตามคำรับรองฯ 2565

  1. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปี 2565 
  2. ผลการดำเนินงานเป้าตัวชี้วัดฯ รอบ 1/2565 ณ วันที่ 30 มีนาคม 2565
(Visited 1 times, 1 visits today)