ประกาศเจตนารมณ์ (No Gift Policy)

1.ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง “สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด 2566” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

2.ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง “สุจริต โปร่งใส พัฒนาชุมชนใสสะอาด 2566” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

3.ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง “สุจริต โปร่งใส สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ใสสะอาด 2566” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

 

(Visited 1 times, 1 visits today)