ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดอุตรดิตจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายสับปะรดห้วยมุ่น ตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

จังหวัดอุตรดิตจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายสับปะรดห้วยมุ่น ตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

วันที่ 24 มิถุนายน 2560  นางสาวนิตยาวรรณ เลื่อนลอย พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ นำทีมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนให้กำลังใจเกษตรกรที่นำสับปะรดมาจำหน่ายตามนโยบายส่งเสริมการขายสับปะรดห้วยมุ่นของผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ณ บริเวณหน้าส่วนราชการกระทรวงการคลัง

(Visited 1 times, 1 visits today)