ข่าวประชาสัมพันธ์

รางวัลบุคคลดีเด่นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดอุตรดิตถ์

รางวัลบุคคลดีเด่นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดอุตรดิตถ์

วันนี้(26 มิ.ย. 60) เวลา 09.00 น. นางนิตยาวรรณ เลื่อนลอย พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์,นางสาววริณรำไพ ศักลอ,นายวิรัช  เจริญดี นักวิชาการพัฒนาชุมชนและผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 13 ต.งิ้วงาม อ.เมืองอุตรดิตถ์ เข้ารับรางวัลบุคคลดีเด่นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีนายสุมิตร เกิดกล่ำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประธานในพิธี มีผู้ร่วมกิจกรรมจากหน่วยงานราชการต่างๆ และนักเรียน นักศึกษา จำนวน 1,000 คน ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์

(Visited 1 times, 1 visits today)