ข่าวประชาสัมพันธ์

ส่งเสริมการขายสับปะรดห้วยมุ่นของผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

ส่งเสริมการขายสับปะรดห้วยมุ่นของผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

วันที่ 27 มิถุนายน 2560 นางสาวนิตยาวรรณ เลื่อนลอย พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ นำทีมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนช่วยจำหน่ายสับปะรดและให้กำลังใจเกษตรกรที่นำสับปะรดมาจำหน่ายตามนโยบายส่งเสริมการขายสับปะรดห้วยมุ่นของผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ณ บริเวณหน้าส่วนราชการกระทรวงการคลัง

https://www.facebook.com/uttaradit.cddutt

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)