ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย

ประชุมหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย

วันที่ 28 มิถุนายน 2560 นางสาวนิตยาวรรณ เลื่อนลอย พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมประชุมหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย ณ ห้องประชุมสวางคบุรี โดยมีนายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธาน

 

(Visited 1 times, 1 visits today)