ข่าวประชาสัมพันธ์

ส่งเสริมการขายสับปะรดห้วยมุ่นของผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

ส่งเสริมการขายสับปะรดห้วยมุ่นของผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

วันที่ 28 มิถุนายน 2560 นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ให้สัมภาษณ์ผู้สืบข่าวเกี่ยวกับสถานะการณ์ของสับปะรดห้วยมุ่นและให้กำลังใจเกษตรกรที่นำสับปะรดมาจำหน่ายตามนโยบายส่งเสริมการขาย ณ บริเวณจุดจำหน่ายสับปะรดห้วยมุ่น หน้าศูนย์ราชการกระทรวงการคลังจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมี นางสาวนิตยาวรรณ เลื่อนลอย พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ นำทีมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนช่วยจำหน่ายสับปะรดสับปะรดห้วยมุ่น ณ บริเวณหน้าส่วนราชการกระทรวงการคลัง

(Visited 1 times, 1 visits today)