ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมพิธีเปิด”การประชุมชี้แจงการดำเนินงานการบูรณาการ พัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต”

ร่วมพิธีเปิด”การประชุมชี้แจงการดำเนินงานการบูรณาการ พัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต”

วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 นางสาวนิตยาวรรณ เลื่อนลอย พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมพิธีเปิด”การประชุมชี้แจงการดำเนินงานการบูรณาการ พัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต” จัดการประชุมโดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ และมี นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธาน ณ ศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์

https://www.facebook.com/uttaradit.cddutt

 

(Visited 1 times, 1 visits today)