ข่าวประชาสัมพันธ์

🎉การตลาดยุคใหม่! ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล🎉

🎉การตลาดยุคใหม่! ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล🎉

📅 วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการตลาดยุคใหม่โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ให้กับผู้นำสตรี ผู้ประกอบการ และกลุ่ม OTOP 💢
🌸ในการนี้ นายทรงพล วิชัยขัทคะ พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ประเด็นเรื่อง “บทบาทของสตรีไทยในยุค Thailand 4.0” เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่กลุ่มเป้าหมายดังกล่าวมากขึ้น ณ ห้องคัทรียา โรงแรมฟรายเดย์ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์👩

(Visited 1 times, 1 visits today)