ข่าวประชาสัมพันธ์

🎉 ผู้ว่าฯ พาชมสวน ชิม ช้อป แชะ ผลไม้มหัศจรรรย์เมืองลับแล 🌳

🎉 ผู้ว่าฯ พาชมสวน ชิม ช้อป แชะ ผลไม้มหัศจรรรย์เมืองลับแล 🌳

📅 วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.30 น. นายเสฐียรพงศ์ มากศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมสร้างความเชื่อมั่นและยกระดับคุณภาพทุเรียนและผลไม้เมืองอุตรดิตถ์ “ผู้ว่าฯ พาชมสวน ชิม ช้อป แชะ ผลไม้มหัศจรรย์เมืองลับแล” พร้อมกล่าวถึงความสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นเพื่อยกระดับคุณภาพทุเรียน และผลไม้ของจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมนำหัวหน้าส่วนราชการ สื่อมวลชน เดินชมสวนทุเรียน โดยมีนายหลิน และนางหลง เจ้าของสวน เป็นผู้พาชม และให้ข้อมูล 🌱
📌ในการนี้ นายทรงพล วิชัยขัทคะ พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย ณ บ้านหลินลับแล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 🌳🍀

(Visited 1 times, 1 visits today)