ข่าวประชาสัมพันธ์

💐พช.อุตรดิตถ์ จับมือสถาบันการศึกษา ขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 🌱

💐พช.อุตรดิตถ์ จับมือสถาบันการศึกษา ขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 🌱

📅วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายทรงพล วิชัยขัทคะ พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยนายจักรพงษ์ เทียมเพ็ง หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และนางปราณี บัววังโป่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าพบ ดร.เบญจวรรณ สุจริต รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เพื่อปรึกษาหารือ ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ณ ห้องรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 🍃🌸

(Visited 1 times, 1 visits today)