ข่าวประชาสัมพันธ์

🎉บทบาทสตรีไทยยุค Thailand 4.0 🎉

🎉บทบาทสตรีไทยยุค Thailand 4.0 🎉

📅 วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการตลาดยุคใหม่โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ให้กับผู้นำสตรี ผู้ประกอบการ และกลุ่ม OTOP จำนวน 200 คน 👩‍💼
🍀ในการนี้ นายทรงพล วิชัยขัทคะ พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ภายใต้หัวข้อเรื่อง “บทบาทสตรีไทยในยุค Thailand 4.0” เพื่อสร้างความเข้าใจ และสามารถนำไปปรับใช้ได้ ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์👩

(Visited 1 times, 1 visits today)