ข่าวประชาสัมพันธ์

🎉อุตรดิตถ์ เดินหน้า โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี🎉

🎉อุตรดิตถ์ เดินหน้า โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี🎉

📅📣วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 นายทรงพล วิชัยขัทคะ พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ ติดตามการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีระดับอำเภอ โดยพบปะให้แนวทางในการดำเนินโครงการฯ แก่ ผู้นำชุมชน กลุ่ม องค์กรเครือข่าย และประชาชน 🍀 เวลา 09.30 น. ณ บ้านแสนขัน หมู่ที่ 2 ตำบลบ่อทอง อำเภอทองแสนขัน และ เวลา 11.30 น. ณ บ้านกองโค หมู่ที่ 3 ตำบลคอรุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 🥕🥦

(Visited 1 times, 1 visits today)